Hủy đăng ký iMessage

Bạn có thể cần tắt iMessage nếu bạn hiện đang sử dụng điện thoại không phải của Apple và bạn không thể nhận SMS hoặc tin nhắn văn bản mà người khác gửi cho bạn từ iPhone.

Bạn vẫn có iPhone?

Hãy làm theo các bước bên dưới để tắt iMessage.

  • Chuyển thẻ SIM của bạn sang iPhone.
  • Đi tới Cài đặt.
  • Chạm vào Tin nhắn.
  • Tắt iMessage. Quay lại Cài đặt.
  • Chạm vào FaceTime.
  • Tắt FaceTime. Thoát khỏi Cài đặt.

Bạn không còn dùng iPhone?

Hãy làm theo các bước bên dưới để hủy đăng ký số điện thoại của bạn.

Nhập số điện thoại của bạn

Nhập số điện thoại mà bạn muốn hủy đăng ký khỏi iMessage và chúng tôi sẽ gửi mã xác nhận cho bạn.

United States of America (+1) (Chọn quốc gia/khu vực)
Gợi ý được thu gọn.

Đây là tin nhắn văn bản miễn phí.

Nhập mã từ hình ảnh

Nhập các ký tự trong hình ảnh để lấy mã xác nhận.

Nhập các ký tự bạn nghe được để lấy mã xác nhận.

captcha image

Nhập mã xác nhận

Nhập mã có 6 chữ số được chúng tôi gửi cho bạn để xác nhận việc hủy đăng ký. Bạn không nhận được mã?